Machine Learning Competition for Humans!

помогите Дайко Тян накопить на вип Т_Т

позязя Т_Т

Пройти тест!