Machine Learning Competition for Humans!

Школа приключений))

простите за ошибки🙂 🙂

Пройти тест!