Machine Learning Competition for Humans!

Телохранитель IX


часть 1. "Небо в миллиметре от земли"
глава I -654041
глава II - 654200
глава III - 654566
глава IV - 654645
глава V -654739

часть 2. "Совершенство."
глава VI - 655038
глава VII - 655134
глава VIII - 655304


глава IX. "Джек - пот"

Пройти тест!