Machine Learning Competition for Humans!

Про тя и Билла!№45

Вот то что вы хотели-прода!Кстати кто не знает моя ася 406-492-186

Пройти тест!