Machine Learning Competition for Humans!

Ну ни хрена се съездили О_о или Такова жизнь ...

про тя и Билльхена😛 😃 😉

Пройти тест!