`Камелия-цветок без аромата [2 часть]

Буду благодарна за ваши коментарии.
Заранее спасибо.
С Ув. KaрrizZ

Пройти тест!