Machine Learning Competition for Humans!

Какой ти кавай в аниме ???^__^

Полное описание тепя!!!
Сюды комушки по тестику^/-\^
Конешно тест по Наруто!!

Пройти тест!