Machine Learning Competition for Humans!

Дружба или любовь? 2 глава.

Гуменнасай за ошибки!!! :'( :'( :'(

Пройти тест!